За програмите

         За подробна информация относно всички мероприятия

               /зимни лагери,  летни лагери,  екскурзии,и  др./  

             моля,отваряйте съответните прозорци от менюто.

                                         Благодарим Ви!