За клуба

Сдружение с не стопанска цел "Амфибия- Варна" е учредено през 2012г.в град Варна и вписано в регистъра на Сдруженията с не стопанска цел при Варненски Окръжен съд.

Основни цели на сдружението са:

  • да популяризира спорта и туризма във всичките им разновидности и нива ,сред децата,младежите и възрастните.
  • с различни форми и методи на работа да съдейства за приобщаване и изграждане у младото поколение на положително отношение към спорта,природата и здравословния начин на живот.
  • да съдейства на лица в неравностойно положение/инвалиди,деца от социални домове,самотни майки и др./

За постигане на своите основни цели сдружението извършва следните дейности:

  • организира образователно-обучителни  занимания по водни спортове/плуване,гребане и ветроходство/,спортни игри,зимни спортове и туризъм.
  • създаване на подходящи условия на децата и младежите за системни занимания със спорт и туризъм.
  • организиране на мероприятия свързани със запознаване с културно-историческото наследство и изграждане на хармонична връзка между човек,флора и фауна.